Privacyverklaring

Dit privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens My First Webiste verzamelt en hoe zij omgaat met deze data die verzameld wordt tijdens bezoeken en activiteiten op deze website.

Over mij
Voornaam en achternaam | Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en Plaats
KvK-nummer: xxxxxx
BTW-nummer: NLxxxxxxxxx
Januari 2020

Voornaam en achternaam coacht en traint hoogsensitieve vrouwen, zodat zij hun talent optimaal in hun zakelijke, maar ook privéleven leren inzetten. Voornaam en achternaam geeft tevens trainingen Persoonlijk Leiderschap binnen bedrijven en voert HR projecten in opdracht uit.

Welke gegevens worden verzameld en voor welk doel?
– Voornaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Voornaam en achternaam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
– Voornaam en achternaam analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via, dan verwijder ik deze informatie.

Google analytics
Voornaam en achternaam maakt gebruik van Google Analytics om het bezoekersgedrag te analyseren en zo mijn website te kunnen verbeteren en te optimaliseren. Googel Analytics gebruikt jouw IP-adres niet en kan jou daarom ook niet persoonlijk herleiden. Meer over het privacy beleid van Google Analytics vind je hier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voornaam en achternaam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voornaam en achternaam zal jouw gegevens nooit verstrekken aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Voornaam en achternaam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voornaam en achternaam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@m1w.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Voornaam en achternaam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via contact@m1w.nl.

Wijzigingen
Voornaam en achternaam behoudt zich het recht om dit privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.